Vår verksamhet

Medlemsorganisationen för alla kommunikationsexperter och blivande kommunikationsproffs.

Vi erbjuder möten och kunskap - din guldbiljett till kommunikationens frontlinjer. Vårt uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation. 

 

Vår vision

Kommunikation driver förändring och förflyttar människor, verksamheter och samhälle framåt.

 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation. 

 

Verksamhet

Möten och kunskap genom utbildning, event och nätverk

Utbildningarna som Sveriges Kommunikatörer erbjuder hålls över hela landet och varierar i omfång. Här erbjuds allt från kortare kurser inom storytelling och film till längre utbildningar inom strategiskt ledarskap och internkommunikation. Självklart finns det även möjlighet att få en skräddarsydd utbildning som passar just din organisations behov.

Varje år håller Sveriges Kommunikatörer många kostnadsfria webbinarium och event för medlemmarna. Här får du tillfälle att hålla dig uppdaterad genom intressanta seminarier, föreläsningar och debatter och nätverka med branschkollegor.

Sveriges Kommunikatörers finns också lokalt representerade i landet, där medlemmar kan träffas och även engagera sig. 

 

Nyheter, verktyg och forskning

Varje tisdag får våra medlemmar ett nyhetsbrev fullmatat med de senaste nyheterna och insikternas inom kommunikationsbranschen. Dessutom bedriver Sveriges Kommunikatörers omfattande kompetenskartläggningar och söker aktivt efter nya verktyg och metoder som du som kommunikatör har nytta av i din yrkesroll.

Ett annat viktigt område är att driva och delta i olika forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. På så sätt kan relevant och aktuell forskning komma till maximal nytta för våra medlemmar.

 

Internationella nätverk

Som medlem i Sveriges Kommunikatörer får du dessutom tillgång till två internationella nätverk – Global Alliance och Euprera – som bland annat driver utvecklingen av kommunikatörens yrkesroll på en global nivå.

Mer information

Sveriges Kommunikatörer stöttar regelbundet olika forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. 

Sveriges Kommunikatörer erbjuder utbildningar inom kommunikation och ledarskap. Vi skräddarsyr också kompetensutveckling och genomför ute hos företag...

Stora Kommunikationspriset delas ut i fem kategorier och går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste...

loader
Laddar