Framtidens kompetensbehov

Vad är framtidens kompetensbehov hos kommunikatörer? Här samlar vi våra kartläggningar av kompetensområden och identifiering av utvecklingsbehov.

Framtidens kompetenskrav på kommunikatörer - Kompetenskartläggning 2021

Detta är en kartläggning av kommunikatörens kompetens som gjorts på uppdrag av Sveriges Kommunikatörer. Bakgrunden till kartläggningen är behovet av att som yrkesförening ha en uppdaterad bild av nuläget inom professionen och att identifiera framtidens behov av kompetens. I årets undersökning har också viljan bland medlemmar att utveckla sig kartlagts. Underlag kan användas för diskussioner inom föreningen, i samhället och på arbetsplatser.

Läs 2021 års rapport här.

Är du nyfiken på hur det går till att göra en kompetenskartläggning på din arbetsplats? 

 

Kompetenskartläggningen 2019 


I april 2019 släpptes rapporten Framtidens kompetensbehov hos kommunikatörer. Den består av intervjuer som Sveriges Kommunikatörer genomfört och som sedan följts upp av en enkätstudie riktad till kommunikatörer. Här redovisas hur kommunikatörerna själva ser på sin roll, sina behov och vad de tror blir viktigt att kunna för ett fortsatt framgångsrikt arbete som kommunikatör.

Läs rapporten från 2019 här.

Relaterat innehåll

Vilka kompetenser är starka i ert team? Vilka kompetenser saknar ni helt? Vad behöver ni utvecklas inom? Vad behöver ni ta in utifrån? Identifiera ...

Bild från seminarium

Här kan du ladda ner alla rapporter från forskningsprojektet Kommunikativa Organisationer. Du hittar även rapporter från tidigare studier.

Kommunikationsplanen fungerar som stöd för att effektivisera det strategiska och operativa arbetet. Här är en mall som underlättar din kommunikationsplanering...

loader
Laddar