Webbdirektivet

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att man ska följa den internationella standarden för tillgänglighet som heter "Web Content Accessibility Guidelines". Här samlar vi vår artikelserie i ämnet skriven av Mikael Hellman. 

EU beslutade i december 2016 att alla EU-länder ska ha lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Den nya lagen i Sverige trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen gäller myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som räknas som offentligrättsliga organ, det vill säga aktörer som anses vara en upphandlande myndighet. Men lagen gäller också skattefinansierade aktörer som utför samhällstjänster och en stor del av statliga och kommunala bolag.

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som kommer att genomföra tillsyn och se till så att reglerna följs.

Artikelserie

Den 23 september 2020 börjar EU:s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla för videofilmer publicerade av offentlig sektor. Direktivet, som blir svensk...

Det finns många fördelar med att undertexta sina videofilmer. Utöver översättningar mellan olika språk, så kan personer som av olika skäl inte kan ...

Den som inte kan se det visuella innehållet i en video, till exempel på grund av nedsatt synförmåga eller att man är blind, ska kunna ta del av videon...

loader
Laddar