Forskning

Kommunikationsforskning

Sveriges Kommunikatörer stöttar regelbundet olika forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. 

Nu är den äntligen här, rapporten som avslutar och sammanfattar forskningsprojektet »Den kommunikativa organisationen«. Studien har pågått sedan 2014 och syftar till att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång. I denna rapport, som är den sjunde publikationen i projektet sammanfattas fördjupning och praktiska råd utifrån forskningsresultaten i sju praktiska steg.

Att gå från empiri och insamling av data, via teoretiska modeller och flera delrapporter på väg mot slutrapporten har givit utrymme för både diskussion och reflektion på vägen. Underlag och rön har förts ut och samtal har pågått under projektets gång, vilket både förankrat och fört arbetet framåt. Forskare och praktiker, både här i Sverige och internationellt har deltagit i samtalen. Kommunikatörens roll förändras i snabb takt, behoven av strategisk kommunikation ökar och denna forskning ger oss både ett nuläge och en blick framåt.

För en yrkesförening som Sveriges Kommunikatörer är kunskapen som denna forskning ger oss oerhört värdefull. Den hjälper oss att förstå och utveckla kommunikatörens roll och uppdrag i allt mer komplexa sammanhang. Med forskningen som bas kan vi bygga kompetensutveckling som stärker kommunikatörer och lyfta fram goda exempel på kommunikation som bidrar till att nå viktiga mål och resultat.

 

Stockholm i februari 2019
Hanna Brogren, generalsekreterare

7 steg mot den kommunikativa organisationen

Efter fyra års väntan är den äntligen här: slutrapporten i forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen. Studien är den största inom strategisk kommunikation i europeisk historia och bjuder på många intressanta slutsatser som kommunikatörer och chefer bör känna till.

Ladda ner blå pil

Rapporter från våra forskningsprojekt

På den här sidan hittar du alla delrapporter från forskningsprojekten Kommunikativa organisationer och Kommunikativt ledarskap.

Läs mer blå pil

Kommentarer om rapporten

Sveriges Kommunikatörer har pratat med olika personer och bett dem att ge sina reflektioner på slutrapporten från forskningsprojektet ”Den kommunikativa...

Sveriges Kommunikatörer har pratat med olika personer och bett dem att ge sina reflektioner på slutrapporten från forskningsprojektet ”Den kommunikativa...

Sveriges Kommunikatörer har pratat med olika personer och bett dem att att dela med sig av sina reflektioner på slutrapporten från forskningsprojektet...

Mer...

Sveriges Kommunikatörer har pratat med olika personer och bett dem ge sina reflektioner på slutrapporten från forskningsprojektet ”Den kommunikativa...

Sveriges Kommunikatörer har pratat med olika personer och bett dem ge sina reflektioner på slutrapporten från forskningsprojektet ”Den kommunikativa...

Sveriges Kommunikatörer har pratat med olika personer och bett dem ge sina reflektioner på slutrapporten från forskningsprojektet ”Den kommunikativa...

...och vad säger forskarna?

"Kunskap skapas i samtal mellan människor med olika erfarenheter, kompetenser och intressen". Forskarna bakom forskningsprojektet Den kommunikativa...

"Ett viktigt resultat är att kommunikatörer behöver ägna mer tid åt att reflektera över hur deras arbete bidrar till organisationens värdeskapande". ...

Sprid ordet till dina internationella kollegor! Nu släpper Sveriges Kommunikatörer slutrapporten i forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen...

loader
Laddar